سامانه جامع اتوماسیون رهیار

سیستم مدیریت آموزش مدرسه، امکان مدیریت انواع اقلام اطلاعاتی موجود در یک مدرسه با تعداد نامحدود شعبه را فراهم می نماید.
از جمله اقلام اطلاعاتی که توسط این سیستم قابل مدیریت است می توان به موارد زیر اشاره کرد